Day

मुलांनी बनविले वृत्तपत्रांच्या कात्रणातून संदर्भ पुस्तक

वृत्तपत्रांची कात्रणे जमा करून एका शाळेतील मुलांनी संदर्भ पुस्तिके बनविली. त्यांच्या मनात हा विचार मूल्यवर्धन तासिकांमुळे आला. मूल्यवर्धन उपक्रमाचा आधार घेऊन एका शाळेतील मुलांनी दररोजच्या […]