कार्यक्रम पत्रिका

जुलै - ऑगस्ट २०१८

 • null

  साकरी : येथे ३४ केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  जाफराबाद : येथे ११ केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  माणगाव : येथे ६ केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  समुद्रपूर : येथे १५ केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  कन्नड : येथे २० केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  वाशी : येथे ६  केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  पालघर: येथे ३२  केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  वाडा: येथे २२  केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  राजापूर: येथे ३४ केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  कल्याण: येथे २२ केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  मुरबाड: येथे २९ केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण

 • null

  सातारा: येथे २२  केंद्रातील प्रेरकांचे ४ दिवसीय प्रशिक्षण