कार्यक्रम पत्रिका

 

श्री. शांतिलाल मुथ्था ह्यांचा महाराष्ट्र दौरा: जानेवारी ते मार्च २०२०

मूल्यवर्धन जिल्हा मेळावे

अनु. क्र.तारीखदिवस जिल्हा
७ जानेवारी २०२०मंगळवारऔरंगाबाद
८ जानेवारी २०२०बुधवारजालना
९ जानेवारी २०२०गुरुवारनांदेड
१० जानेवारी २०२०शुक्रवारहिंगोली
१३ जानेवारी २०२०सोमवारबीड
१४ जानेवारी २०२०मंगळवारलातूर
१७ जानेवारी २०२०शुक्रवारपरभणी
१८ जानेवारी २०२०शनिवारउस्मानाबाद
२१ जानेवारी २०२०मंगळवारसातारा
१०२२ जानेवारी २०२०बुधवारसांगली
११२३ जानेवारी २०२०गुरुवारकोल्हापूर
१२२४ जानेवारी २०२०शुक्रवारसोलापूर
१३४ फेब्रुवारी २०२०मंगळवारधुळे
१४५ फेब्रुवारी २०२०बुधवारजळगाव
१५६ फेब्रुवारी २०२०गुरुवारनंदुरबार
१६११ फेब्रुवारी २०२०मंगळवारठाणे
१७१२ फेब्रुवारी २०२०बुधवारनाशिक
१८१३ फेब्रुवारी २०२०गुरुवारपालघर
अनु. क्र.तारीखदिवसजिल्हा
१९२५ फेब्रुवारी २०२०मंगळवारवाशिम
२०२६ फेब्रुवारी २०२०बुधवारबुलडाणा
२१२७ फेब्रुवारी २०२०गुरुवारअकोला
२२४ मार्च २०२०बुधवारनागपूर
२३५ मार्च २०२०गुरुवारभंडारा
२४६ मार्च २०२०शुक्रवारगोंदिया
२५७ मार्च २०२०शनिवारगडचिरोली
२६११ मार्च २०२०बुधवारवर्धा
२७१२ मार्च २०२०गुरुवारचंद्रपूर
२८१३ मार्च २०२०शुक्रवारयवतमाळ
२९१४ मार्च २०२०शनिवारअमरावती
३०१८ मार्च २०२०बधुवारसिंधुदुर्ग
३११९ मार्च २०२०गुरुवाररत्नागिरी
३२२० मार्च २०२०शुक्रवारअलिबाग (रायगड)
३३२४ मार्च २०२०मंगळवारमुंबई
३४२६ मार्च २०२०गुरुवारअहमदनगर
३५३१ मार्च २०२०मंगळवारपुणे