कार्यक्रम पत्रिका

जून - जुलै २०१९

 दिनांक ठिकाण
१.३ ते ५ जून २०१९धार, मध्यप्रदेश येथे ३० शिक्षकांचे मूल्यवर्धन प्रशिक्षण
२.६ ते ८ जून २०१९धार, मध्यप्रदेश येथे ३५ शिक्षकांचे मूल्यवर्धन प्रशिक्षण
३.१० ते १२ जून २०१९खरगोंद, मध्यप्रदेश येथे ३० शिक्षकांचे मूल्यवर्धन प्रशिक्षण
४.जुलै २०१९ चा पहिला आठवडागोंदिया महाराष्ट्र: येथे मूल्यवर्धनचे उजळणी प्रशिक्षण