अनुभव कथन – हिंगोली

विद्यार्थ्यांच्या वर्तनात झालेले बदल

-गंगाधर वडगीर

स्वयंप्रेरणा

-साधू भिसे

मूल्यवर्धनमुळे मुलांमधे झालेले बदल

-मनुजा बुरसे

विद्यार्थ्यांमध्ये झालेले वर्तनबदल

-विनायक चव्हाण

मुलांच्या बाबतीत झालेले बदल

-उकंदी ढाकरे UKANDI DHAKARE

मुलांच्या वर्तनात झालेले बदल

-भगवान शिंदे

स्वच्छतेच्या बाबतीतले बदल

-अनिल पवार

मुले नियमित शाळेत येऊ लागली.

-वसंत मगर

विद्यार्थी वर्तनबदल

-उत्तम जांबुतकर

मूल्यवर्धनमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेची ओढ

-मारोती शेंबाळे

जबाबदारीची जाणीव

-राजेंद्र सोनटक्के

मूल्यवर्धन अनुभव कथन

-शेख गुलाम हुसेन मोहम्मद गौस

मूल्यवर्धनमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गणिती कौशल्यविकास होत आहे.

-सय्यद मजहर नियाज अहमद