अनुभव कथन – उस्मानाबाद

मूल्यवर्धन कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये झालेले परिवर्तन

-प्रवीण कुंभार

मूल्यवर्धन नाविन्यपूर्ण तसेच विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे.

-गाडे संघमित्रा राजाराम

मूल्यवर्धन उपक्रम घेत असताना जाणवलेले बदल

-तेजेश्री मारवाडकर

मी आणि मूल्यवर्धन

-सुषमा सांगळे-वनवे (जि. प. प्रा. शा. वागदरी, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद)

स्वयंशिस्त

-वीरभद्र काटकर

आपली शाळा

-वीरभद्र काटकर

मूल्यवर्धन कविता

-विनोद भागवत गादेकर (प्रेरक)

विद्यार्थी नियम पाळू लागले

-सुनिता मोहिते

मी आणि मूल्यवर्धन

अण्णाराव तरंगे

दोन शब्द मूल्यवर्धन पुस्तकाबद्दल

-विश्वास भोसले

मूल्यवर्धन

-दत्तात्रय वायकर

मूल्यवर्धन विषयाची आवश्यकता

-सुरेश जोशी

विद्यार्थ्यांमधील बदल

-संगीता भिसे

मूल्यवर्धन अतिशय उपयुक्त कार्यक्रम

-नवनाथ तुंदारे

स्वछता

-वीरभद्र काटकर

अनुभव कथन

-साळुंके दादासाहेब अभिमान